Wat is de beste opvoedingsstijl?

Gepubliceerd op 29 mei 2020 om 10:00

Veel stellen hebben de droom ooit ouders te worden. En dan is het ineens zo ver. Je kindje wordt geboren. Ineens heb je een super grote verantwoordelijkheid, je kindje is helemaal van jou afhankelijk. Natuurlijk wil hem of haar zo een goed mogelijk leven bieden. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

Opvoeding is iets waar vrijwel iedereen een mening over heeft. De goed bedoelde adviezen vliegen (on)gevraagd rond je oren. Verder heb je misschien weleens wat gelezen over opvoeden, volg je je gevoel of doe je het zoals jij vroeger zelf bent opgevoed. 
Onbewust ontwikkel je zelf je eigen opvoedingsstijl. Je hebt bepaalde opvattingen over hoe je kindje zich zal gaan ontwikkelen en hoe het zich volgens jou moet gedragen. Deze opvattingen zijn gebaseerd op jou normen en waarden.

Er zijn verschillende opvoedingsstijlen en in deze blog bespreek ik de vier bekendste. Laten we gaan kijken welke opvoedingsstijlen er zijn!

1. De autoritatieve stijl
Deze opvoedingsstijl kenmerkt zich door het stellen van regels en tegelijkertijd rekening houden met de wensen en behoeften van je kind. Ouders houden rekening met de ontwikkeling van hun kind en overleggen met hun kind. Als zij regels stellen leggen ze altijd uit waarom dat is.

Voordelen:
- Je stimuleert het zelfvertrouwen van je kind
- Je kind wordt als persoon gerespecteerd
- De ontwikkeling van je kind wordt gevolgd
- Kinderen die autoritatief worden opgevoed hebben over het algemeen minder gedragsproblemen en doen het beter op school

Nadelen:
- Deze opvoedingsstijl kost de meeste tijd en energie
- Het kind gehoorzaamd de ouder niet zomaar, hij wil eerst argumenten horen
- Een kind kan te vrij en/of brutaal worden


2. De autoritaire stijl
Een autoritaire opvoedingsstijl kenmerkt zich door veel regels. De ouder is de baas en het kind moet gehoorzamen. Als het kind niet luistert, krijgt hij straf. Er is geen ruimte voor discussie/overleg met het kind.

Voordelen:

- Kinderen weten wat hun ouders van hen verwachten

Nadelen:
- Een kind kan angstig worden door een autoritaire opvoeding. Of juist opstandig/agressief.
- Een kind ontwikkelt weinig zelfvertrouwen
- Een kind ontwikkelt weinig zelfstandigheid
- Hij leert niet te beredeneren waarom hij iets wil
- Als het kind de pubertijd nadert kan hij zich steeds meer gaan afzetten tegen zijn ouders

 

3. De permissieve stijl
De permissieve opvoedingsstijl -ook wel de toegefelijke stijl genoemd- is een opvoedingsstijl waarbij ouders veel aandacht hebben voor de wensen en behoeften van hun kind. Hun kinderen krijgen bijna altijd hun zin. Het kind is dus eigenlijk de baas en de ouders stellen vaak weinig tot geen regels. 


Voordelen: 
- Ouder en kind zijn gelijkwaardig
- Er zijn weinig conflicten

Nadelen:
- Een kind van toegeeflijke ouders leert geen grenzen kennen
- Het kind leert geen rekening houden met anderen
- Het kind leert zijn emoties niet te beheersen. Als hij een keer niet zijn zin krijgt kan hij erg boos, agressief of verdrietig worden.
- Ouders verliezen vaak de controle naarmate het kind ouder wordt


4. De afwezige opvoeding
De afwezige/verwaarlozende opvoeding kenmerkt zich door het stellen van weinig regels. Ook is er sprake van weinig geborgenheid, veiligheid, steun en betrokkenheid. Het kind kan alles doen wat hij wil, hij wordt aan zijn lot over gelaten.

Voordelen:
- Weinig of geen aandacht besteden aan een kind is makkelijk en kost weinig tijd

Nadelen:
- Een kind leert niet wat verstandig of eerlijk is
- Een kind is vaak minder sociaal vaardig, hij leert niet hoe je om moet gaan met anderen en hoe je bijvoorbeeld een ruzie oplost

- Een kind die op deze manier wordt opgevoed voelt zich eenzaam en niet geliefd
- Kinderen die worden opgevoed via deze opvoedingsstijl hebben vaak een laag zelfbeeld


 

Wat is nou de beste opvoedingsstijl?
Volgens socialisatietheorieën is de opvoedingsaanpak waarbij ondersteunen en structureren in evenwicht zijn het meest effectief. Dit zou een combinatie zijn van de autoritaire en de autoritatieve opvoedingsstijl. In de praktijk zie je vaak dat ouders een combinatie van opvoedingsstijlen door elkaar gebruiken.
Ouders hebben wel vaak een voorkeur voor één van de stijlen, vaak komt dit door ervaringen met hun eigen opvoeding. Als ouders zelf een autoritaire opvoeding hebben gehad en daarbij veel angst hebben ervaren kiezen zij vaak voor het tegenovergestelde: hun kinderen mogen zich nooit zo bang voelen als zij dat waren.
Het kan ook zijn dat ouders hun eigen opvoeding als positief hebben ervaren en het net zo willen gaan doen als hun eigen ouders.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die hun ouders als democratisch omschrijven, hoger scoren op het vlak sociale vaardigheden. Jongeren die hun ouders als autoritair omschrijven, kunnen zich beter aanpassen aan de normen van de omgeving, maar blijken vaker een laag zelfbeeld te hebben.

 

In welke opvoedingsstijl herken jij jezelf het meeste?


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.