Is een sociaal vaardig kind een gelukkig kind?

Gepubliceerd op 4 juli 2020 om 13:28

Of iemand zich gelukkig voelt hangt af van verschillende factoren. Een van die voorbeelden is het gevoel geliefd te zijn bij de mensen om je heen. Ook heeft de mate waarin een kind sociaal vaardig is invloed op hoe gelukkig hij zich voelt. Maar waarom is dat eigenlijk zo? En hoe weet je of je kind sociaal vaardig is?
Ik zou je uren kunnen vertellen over het belang van sociale vaardigheden maar dan zou deze blog veel te lang worden. Daarom heb ik de belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet. 

 

 

Wat verstaan we onder ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’?


In de sociale ontwikkeling gaat het er met name om dat een kind leert hoe het zich met anderen kan verbinden.
Emotionele ontwikkeling beschrijft de manier waarop kinderen in toenemende mate hun emoties bewust ervaren en leren beheersen. De emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling hangen nauw samen en kunnen daarom niet los gezien worden van elkaar. Daarom wordt het ook wel de 'sociaal-emotionele ontwikkeling' genoemd.


De sociale-emotionele ontwikkeling is onder te verdelen in 8 gebieden:

 

  1. Zelfbewustzijn: inzicht in eigen sterke en zwakke punten, zelfkennis.

  2. Sociaal bewustzijn: verplaatsen in anderen, vriendschappen aangaan, respect en tolerantie.

  3. Zelfmanagement: emotiebeheersing en aanpassingsvermogen.

  4. Doelgericht gedrag: doorzettingsvermogen en initiatief nemen.

  5. Relationele vaardigheden: aandacht hebben voor elkaar, vriendelijk en behulpzaam gedrag.

  6. Persoonlijke verantwoordelijkheid: betrouwbaar en zorgvuldig zijn in relaties.

  7. Besluitvorming: keuzes kunnen onderbouwen en problemen oplossen.

  8. Optimistisch denken: vertrouwen in jezelf en anderen

  Een kind hoeft heus niet op elk gebied goed te scoren. De sociaal-emotionele ontwikkeling is in 8 gebieden verdeelt zodat je genuanceerder kunt inspelen op de behoeften van een kind en hem zo makkelijker te kunnen helpen.

   


  Is jou kind sociaal vaardig? 

   

  1. Zelfbewustzijn
  Je kind is zich bewust van zijn eigen identiteit, dus van wie hij is en wat hij doet, denkt, voelt of heeft meegemaakt. Een goed zelfbewustzijn is de basis waarop alle andere sociale vaardigheden voortbouwen.

  2. Sociaal bewustzijn

  Sociaal gedrag moet je een kind aanleren. Hier word hij niet mee geboren. Bij het opbouwen van zelfbewustheid gaat het om de relatie die je kind met zichzelf heeft. Bij sociaal bewustzijn gaat het om het leren aangaan van relaties met anderen. Je kind moet beide vaardigheden beheersen om de sociale vaardigheid goed te kunnen ontwikkelen.

  3. Zelfmanagement
  Het is belangrijk dat je kind zichzelf kan beheersen, vooral in nieuwe situaties. Zelfmanagement gaat vooral om zelfbeheersing en aanpassingsvermogen.

  4. Doelgericht gedrag
  Doelgericht gedrag geeft aan in hoeverre een kind zich voor gestelde doelen inzet. Als een kind klein is doet hij bepaalde dingen, omdat dat van de ouder moet. Naarmate je kind ouder wordt gaat hij naar school en heeft hij zelf ook doelen en dingen die hij moet behalen. Heeft je kind genoeg inzet en doorzettingsvermogen om deze gestelde doelen te behalen? 

   

  5. Rationele vaardigheden
  Rationeel zijn is meer dan alleen empathisch vermogen ontwikkelen. Een kind begrijpt hierbij wat de ander voelt maar dit wil niet zeggen dat hij hier dan ook rekening mee houd. Daarvoor heb je medeleven nodig voor de ander. Er wordt pas van rationele vaardigheid gesproken als je kind zowel inlevend vermogen heeft als medeleven. Het positieve gedrag richting anderen staat hier dus centraal. 

  6. Persoonlijke verantwoordelijkheid
  De mate van persoonlijke verantwoordelijkheid van een kind is af te meten aan de vaardigheden die het kind laat zien op het gebied van zorgvuldigheid (hoe gaat je kind om met spullen en met andere kinderen). Het geeft ook aan in hoeverre een kind daarin belangrijke bijdragen aan de klas of het gezin levert, bijvoorbeeld door zich aan regels te houden en afspraken na te komen.

  7. Besluitvorming
  De vaardigheid besluitvorming gaat erover of je kind op een verantwoordelijke manier beslissingen neemt en problemen kan oplossen. Hij kan uitleggen waarom hij iets doet en is in staat weloverwogen keuzes te maken.

   

  8. Optimistisch denken
  Hoe positief een kind in het leven staat hangt af van bepaalde factoren. Zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen en het vertrouwen in zichzelf spelen hierin een rol. Een kind dat optimistisch in het leven staat voelt zich dan ook gelukkiger.

   

   

  Hoe scoort jou kind op de verschillende gebieden van sociale vaardigheid? Kan je wel wat hulp gebruiken? Houd mijn volgende blog dan in de gaten. Daar ligt ik toe hoe je je kind sociaal vaardiger kunt maken. Want bewezen is: een sociaal vaardig kind is (in de meeste gevallen) een gelukkig kind!


  «   »

  Reactie plaatsen

  Reacties

  Er zijn geen reacties geplaatst.