Wat is Opvoedcoaching?

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de ouders in Nederland vragen heeft over de opvoeding. Echter vinden ouders het vaak lastig om ook echt om hulp te vragen. Ze denken dat ze het allemaal zelf moeten kunnen of zijn bang dat er meteen een stempel op ze wordt gedrukt wanneer ze om hulp vragen... Is dit herkenbaar? 

Als opvoedcoach help ik ouders met vragen of onzekerheden wat betreft de opvoeding en ontwikkeling op een laagdrempelige manier. Veel ouders lopen namelijk tegen lastig gedrag van hun kinderen aan. Denk hierbij aan kinderen die: niet luisteren, niet- of slecht eten, niet- of slecht slapen, brutaal gedrag, zindelijkheidsproblemen, driftbuien etc. Als je hier tegen aanloopt en niets meer lijkt te helpen kan je als ouder enorm met het handen in het haar zitten. Het maakt je onzeker en je twijfelt of je aanpak wel goed is. Hierdoor kunnen de frustraties in huis oplopen en is het ouderschap niet meer zo ontspannen en leuk als je je had voorgesteld. 

Ik geef ouders tips en adviezen of juist een steuntje in de rug. In de coaching sessies kijken wij samen naar wat er niet goed gaat én naar eventuele oorzaken die het probleemgedrag in stand houden en hoe we dit kunnen doorbreken.

Ouders kiezen er meestal zelf voor om contact te zoeken met een Opvoedcoach. Ook kunnen zij er zelf voor kiezen hoeveel gesprekken zij met de Opvoedcoach nodig hebben.
Vaak zitten de antwoorden al in de ouder(s) zelf en zijn een paar gesprekken genoeg om weer met een frisse blik aan de slag te gaan.

Leeftijden

Opvoedcoaching is geschikt voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. 

Aanbod